De volgende pagina’s verduidelijken in grote trekken hoe uit een kleine groep idealisten een volwaardige filatelistische club ontstond, die uitgroeide tot één van de bekendste verenigingen binnen de gemeentegrenzen, maar in filatelistisch verband ook ver erbuiten.

Tijdens de toch al ernst te nemen levensperiode van onze club, leerden velen mekaar als “vrienden” kennen en waarderen, wisselden hun ideeën en postzegels uit en beleefden enorm veel plezier aan hun grote hobby “de filatelie”.

De Postiljon had en heeft steeds een luisterend oor naar de wensen en verzuchtingen van haar leden en legt de lat voor zichzelf steeds vrij hoog. Misschien is het daarom dat de club ook vandaag - in tijden dat steeds meer mensen ieder voor zich leven - toch nog zo’n aantrekkingskracht blijft uitoefenen.

 

 
 
 

Ter gelegenheid van de 2O ste en de 25ste verjaardag van de Postiljon werd de geschiedenis van de club in boekvorm uitgegeven.  Later verscheen nog een addendum ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de club.

En meer recent, in 2010, werd ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de Postiljon een CD uitgegeven met alle informatie die ook via deze website te bekijken is.

 


Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelen       Links