De meeste filatelisten zijn ooit begonnen met het verzamelen van de zegels van hun eigen land, of van een ander land waartoe ze zich aangetrokken voelden.

Enkele jaren later volgt dan gewoonlijk de stap naar meer gespecialiseerde onderwerpen of naar thematische verzamelingen.

Indien men uitsluitend voor zichzelf verzamelt, kan men een verzameling opbouwen zoals men het zelf aanvoelt of verkiest. Indien men echter wil deelnemen aan tentoonstellingen, dienen bepaalde regels te worden gerespecteerd.

In DE POSTILJON vindt men alle soorten verzamelaars :

Een deel van de leden houdt het bij één of meerdere landenverzamelingen.

Anderen hebben prachtige, soms zeer gespecialiseerde verzamelingen opgebouwd, waarvan sommige, ter gelegenheid van competitieve tentoonstellingen in het binnen- en buitenland met prijzen gingen lopen.

Hierna wordt een overzicht gegeven van de verzamelingen die, gedurende meer dan 20 jaar, in de club werden samengesteld.

Het overzicht wordt onderverdeeld in 4 hoofdstukken :

Einde 2010 werden de
ÉÉN BLAD THEMAVERZAMELINGEN
 als nieuw verzameldomein ingevoerd.
Klik
HIER voor bijkomende informatie.

 

 
 


Op 1 januari 1849, 9 jaar na Engeland, en bijna gelijktijdig met België, besloot ook Frankrijk zegels uit te geven.

Als motief voor de zegel koos men voor een afbeelding van Cerès, godin van de landbouw. In het kader van de zegel prijkt de vermelding "Republique Française" die nog steeds op het huidige Franse zegels terug te vinden is.

Om een onbekende reden plaatste de ontwerper van deze zegels, Anatole HULOT, enkele zegels omgekeerd op de plaat, wat tot  de eerste kopstaande zegels leidde.


Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelen       Links